Projekty

ŠKOLKA DĚTEM

ŠKOLKA DĚTEM Naše škola realizuje projekt z názvem Školka dětem, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017356, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ

Detail projektu »

Moderní formy výuky

Naše škola realizuje projekt „Moderní formy výuky MŠ Znojmo“reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008731, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a

Detail projektu »

Recyklohraní

Co je Recyklohraní? Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a

Detail projektu »