Projekty

Ukončené projekty

Moderní formy výuky Naše škola realizovala projekt „Moderní formy výuky MŠ Znojmo“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008731, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Detail projektu »