O naší MŠ

    Naše mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu. Děti zde tráví hodně času společně s jinými dětmi i cizími osobami, jako jsou paní učitelky a zaměstnanci školy. Je tedy na nás, abychom vytvořili dětem příjemné a kvalitní prostředí, které jim umožní získávat nové vědomosti, dovednosti a návyky vše formou hry a prožitkové činnosti. Je potřeba se zaměřit na rozvoj individuálních potřeb dětí.

Charakteristika školy

Mateřská škola má 5 tříd. Z toho se 3 nachází na hlavní budově nám. Republiky a 2 na odloučeném pracovišti na ulici Rudoleckého.

Budova mateřské školy na nám. Republiky

byla postavena roku 1900, je součástí náměstí, jehož dominantou je budova soudu a městského divadla. Mateřská škola zde byla zřízena roku 1949.

Nachází se zde samostatná školní kuchyně a dvě jídelny. V přízemí jsou šatny všech tříd. Ve spodní části budovy je třída Žabiček, v části horní Sluníček a Motýlků. Každá třída má své sociální zařízení a v patře je k dispozici také sprcha. Mimo jiné je zde také ředitelna a úklidová místnost.

Třídy jsou heterogenní ve věku od 3 do 7 let a každou navštěvuje 26 dětí. S dětmi pracuje  6 učitelek, paní ředitelka a 3 paní asistentky. O pořádek a čistotu kolem nás se starají 2 paní uklízečky. V moderní kuchyni nám vaří 2 paní kuchařky a 

jsme zapojeni do projektu “Zdravá školní jídelna”.

Prostory jsou vybaveny moderním nábytkem, dostatečným množstvím hraček a didaktických pomůcek. Ve všech třídách využíváme IT technologie v podobě interaktivní tabule, 3D Panelu a tabletů. Dále disponujeme klavíry, které mají paní učitelky k dispozici v každé třídě spolu s orffovými nástroji.

Sklepní prostory slouží jako šatna zaměstnanců, knihovna  a jsou zde uloženy výtvarné materiály, tělovýchovné a didaktické pomůcky. Je zde také kotelna.

Zahrada, umístěná ve vnitrobloku, je členěna na horní a dolní část. V horní části je pískoviště, přístřešek pro hračky a tabule na malování. Dále je vybavena o mlžítko sloužící k otužování dětí v horkých letních měsících. Pro rozvoj pohybových dovedností jsou zde umístěny dva cvičící stroje. K polytechnickým činnostem využíváme pracovní ponk s nářadím. V dolní části je domeček na hračky, přístřešek s posezením, dětská kuchyňka ,pískoviště, plastové průlezky, lanová průlezka a houpačky. K podpoře ekologické výchovy a praktických dovedností využíváme vyvýšené záhonky, o které se děti starají. Pitný režim na dvorečku je zajištěn pomocí pítka.

Od konce června 2018 byla zahájena nad budovou MŠ nástavba pro ZŠ nám. Republiky, dokončena byla n

a podzim téhož roku.

 

Budova odloučeného pracoviště na ulici Rudoleckého 

je z roku 1888, v roce 1928 byla přestavěna do současné podoby. V říjnu 2007 byla vyhlášena kulturní památkou. 

Dolní část je zařízena původním zabudovaným nábytkem, má ráz první republiky.

V dolní části je školní kuchyně a jídelna.

Třídy jsou heterogenní ve věku od 3 do 7 let a každou navštěvuje 26 dětí. S dětmi pracuji 4 paní učitelky  a 2 paní asistentky. O pořádek a čistotu kolem nás se stará paní uklízečka. V moderní kuchyni nám vaří paní kuchařka a jsme zapojeni do projektu “Zdravá školní jídelna”.

V areálu školky má též kancelář vedoucí školní jídelny a ekonomka.

Třída Koťátek se nachází v přízemí, je vybavena novým nábytkem, dostatečným množstvím hraček a didaktických pomůcek. K rozvíjení IT technologií je tu k dispozici 3D Panel. Třída disponuje také klavírem.

Třída Berušek se nachází v patře, je taktéž vybavena novým nábytkem, dostatečným množstvím hraček a didaktických pomůcek. I zde se nachází klavír. V této třídě využívají k rozvoji IT technologií tablety. V patře se dále nachází šatny, sociální zařízení pro obě třídy a menší třída využívaná třídou Koťátek.

Nad celou budovou je prostorná půda, využívaná k vyjímečným aktivitám a sklad na pomůcky.

Zahrada je velká, vybavená plastovými průlezkami, lanovou průlezkou, pískovištěm a novými herními prvky.  Jsou zde dva domky pro hru na rodinu a ukládání hraček. Taktéž tato zahrada je vybavena mlžítkem pro otužování dětí.

Ve vile se organizují prohlídky  pro rodinu původních majitelů vily.