Ochrana osobních údajů – GDPR

Změna pověřence pro ochranu osobních dat

Vážení,

s účinností od 1.11.2019 dosavadního pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Ivo Hebelku nahradí Ing. Irena Fučíková e-mail: irena.fucikova@muznojmo.cz, tel.: 515 216 552, 603 150 134.

Bc. Olga Neulingerová

Tajemnice MěÚ ve Znojmě

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

tel.515 216 252, 739 389 006 e-mail: olga.neulingerova@muznojmo.cz

1

 

DOKUMENT OBSAHUJE 7 STRAN PRO ZOBRAZENÍ DALŠÍ STRANY NAJEĎTE MYŠÍ NA LEVÝ HORNÍ NEBO SPODNÍ ROH DOKUMENTU A KLIKNĚTE NA ŠIPKU SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ !