Plánované akce

DUBEN

20.4. Projektový den pro předškoláky (Republika-dopoledne)

21.4. DEN ZEMĚ s rodiči (odpolední akce na obou budovách)

25.4.  Třídní focení – Rudoleckého 8:30, Republika 9:30

26.4. Projektový den pro předškoláky (Rudoleckého-dopoledne)

28.4. Čarodějnický rej na třídách (dopoledne)

28.4. MUZIKOTERAPIE pro rodiče s dětmi (Republika) od 15:00

KVĚTEN

4.5. Městské divadlo (dopoledne)

5.5. Zápis do MŠ 

16.5. Matouškovo divadlo v MŠ (dopoledne)

31.5. Papoušci v MŠ – Republika 8:00, Rudoleckého 8:45

31.5. Oslava MDD s rodiči od 15:00 (na obou pracovištích)

ČERVEN

7.6. Rozloučení s předškoláky (pouze pro předškoláky odcházející do ZŠ) – Rudolecká od 16:00

9.6. Rozloučení s předškoláky (pouze pro předškoláky odcházející do ZŠ) – Republika od 16:00

16.6. Rozloučení se školním rokem – akce v Beach clubu pro rodiče a děti obou pracovišť od 15:30