5. třída KOŤÁTKA – Rudoleckého

Charakteristika třídy

Ve třídě pracují paní učitelky  Lenka Blatná Vyskotová, Marcela Kuřitková a paní asistentka Veronika Beláková

Třídu „Koťátek“,  najdeme na ulici Rudoleckého a jsme odloučeným pracovištěm MŠ nám. Republiky. Třídu navštěvuje celkem 25 dětí a pracují zde dvě paní učitelky. Jsme heterogenní třída věkově smíšených dětí – ve třídě se vzdělávají děti od 3- 7 let.

Pro práci s dětmi využíváme dvě třídy, kdy každá splňuje svůj účel. Ranní scházení, spontánní a individuální hry probíhají v horní třídě, která je tvořena několika hravými kouty. Každé dítě má tak prostor pro svou hru a činnost. Ve třídě najdeme vyvýšené patro, prostor pro hru zde upřednostňují především starší děti. Díky vyvýšenému prostoru vznikl další kout a to je prostorná kuchyňka, která se nachází pod výše zmíněným vyvýšeným koutem. V této třídě najdeme také velmi důležité zákoutí a tím  je výtvarný koutek, díky kterému se s dětmi pouštíme do činností a prací všeho druhu. Hravě tak rozvíjíme dětskou fantazii, manipulační a praktické schopnosti, děti připravujeme pro vytrvalost v započatých činnostech, rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku.

Na druhou část dne se přesouváme do spodní třídy, která je velmi prostorná a která slouží pro pohybové hry a činnosti dětí. Využíváme zde nářadí při nejrůznějších rozcvičkách a pohybových aktivitách, které různými způsoby obměňujeme. S dětmi tak rozvíjíme pohybovou koordinaci i rytmické cítění za doprovodu klavíru, který je v této třídě umístěn také. V hudebním koutku nechybí ani dětské hudební nástroje. Třída je vybavena kouty pro hru dětí, několika stolečky, kde pracujeme především s dětmi předškolního věku a také velkým kobercem, který slouží pro pohodlné a teplé zázemí dětem nejmladším.