Kontakty

Mateřská škola Znojmo – nám.Republiky

Adresa: nám.Republiky 15, Znojmo, 66 902

Číslo účtu: 6183338369/0800

 

Číslo účtu pro školné: Ve školním roce 23/24 činí úplata  400Kč  za příslušný kalendářní měsíc, je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce na účet v České spořitelně. Číslo účtu je 6183363329/0800. Do poznámky platby napište jméno a příjmení dítěte a MŠ kterou navštěvuje (Republika, Rudoleckého) 

Číslo účtu pro stravné: zřiďte si inkaso s doporučeným finančním limitem 1000Kč – č. úč.  6183363329/0800 

  • do poznámky platby napište jméno a příjmení dítěte a MŠ kterou navštěvuje (Republika, Rudoleckého)
  • Stravné bude z účtu strženo vždy 22 den předchozího měsíce

 

IČO: 709 83 534

Zřizovatel: Město Znojmo

Svobodný přístup k informacím:

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete v dokumentech

Zakázky malého rozsahu:

Příspěvková organizace využívá pro zakázky malého rozsahu nástroj JOSEPHINE  https://josephine.proebiz.com/cs/

Telefonní čísla

Ředitelna 731629546,

e-mail: novackova.lenka@msnamrepublikyznojmo.cz

ŽABIČKY 733698882
MOTÝLCI 739249828
SLUNÍČKA 733698886
KUCHYŇ – REPUBLIKA 736504072
BERUŠKY 733698885
KOTÁTKA 733698884
KUCHYŇ – RUDOLECKÉHO 736504073
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 730130248

Zaměstnanci

ŽABIČKY Helena Mitášová – mitasova.helena@msnamrepublikyznojmo.cz
ŽABIČKY Nikola Gráfová – zástupkyně ředitelky- grafova.nikola@msnamrepublikyznojmo.cz
ŽABIČKY Zuzana Roubalová- asistent pedagoga – zuzana.roubalova@msnamrepublikyznojmo.cz
MOTÝLCI Markéta Kubiczková- marketa.kubiczkova@msnamrepublikyznojmo.cz
MOTÝLCI Lenka Novotná- novotna.lenka@msnamrepublikyznojmo.cz
MOTÝLCI Martina Koutná – asistent pedagoga – koutna.martina@msnamrepublikyznojmo.cz
SLUNÍČKA Mgr. Lenka Nováčková – ředitelka MŠ – novackova.lenka@msnamrepublikyznojmo.cz
SLUNÍČKA Lenka Langer – langer.lenka@msnamrepublikyznojmo.cz
SLUNÍČKA BcA. Barbora Míčková
SLUNÍČKA Petra Křížová – asistent pedagoga – krizova.petra@msnamrepublikyznojmo.cz
KOŤÁTKA Lenka Blatná Vyskotová – blatna.lenka@msnamrepublikyznojmo.cz
KOŤÁTKA Miroslava Bobková
KOŤÁTKA Veronika Beláková- asistent pedagoga – belakova.veronika@msnamrepublikyznojmo.cz
BERUŠKY Martina Jelínková- jelinkova.martina@msnamrepublikyznojmo.cz
BERUŠKY Bc. Martina Alexová- alexova.martina@msnamrepublikyznojmo.cz
BERUŠKY Eva Paculová – asistent pedagoga – paculova.eva@msnamrepublikyznojmo.cz