ŠVP a hl. cíle MŠ

Školní vzdělávací program si můžete prohlédnout na nástěnkách MŠ a je platný od 1.9.2021.

 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací cíle v souladu s RVP pro PV: 

  1. Podporovat dítě po stránce fyzické, psychické i sociální.
  2. Rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností.
  3. Osvojení si věku přiměřených praktických schopností a dovedností.

 

Hlavní cíle pro školní rok 202/2023 

Podporovat individuální fyzickou zdatnost a tělesný rozvoj dítěte v kolektivu 

Rozvoj komunikačních schopností pomocí dramatizačních aktivit a logopedických chvilek na třídách 

Zaměřit se ve vzdělávání dětí na rozvoj dovedností a kreativity, které uplatní v běžném životě. 

švp 2