ŠVP a hl. cíle MŠ

Školní vzdělávací program si můžete prohlédnout na nástěnkách MŠ a je platný od 1.9.2021.

 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací cíle v souladu s RVP pro PV: 

  1. Podporovat dítě po stránce fyzické, psychické i sociální.
  2. Rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností.
  3. Osvojení si věku přiměřených praktických schopností a dovedností.
 

Hlavní cíle pro školní rok 2023/2024 

1. Rozvíjet všestranný pohyb za každého počasí, vytvářet respektující prostředí a navozovat přátelskou atmosféru mezi všemi.

2. Podporovat spolupráci a komunikaci správným mluvním vzorem, pěstovat kladný vztah ke knihám a divadlu.

3. Zaměřit se na rozvoj kultury stolování a praktických dovedností, které dětem přiblíží zdravý životný styl a zapojit je do přípravy jednoduchých pokrmů z vypěstovaných plodů naší zahrádky.

švp 2