ŠVP

Školní vzdělávací program si můžete prohlédnout na nástěnkách MŠ a je platný od 1.9.2021.

 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací cíle v souladu s RVP pro PV: 

  1. Podporovat dítě po stránce fyzické, psychické i sociální.
  2. Rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností.
  3. Osvojení si věku přiměřených praktických schopností a dovedností.

Hlavní cíle pro školní rok 2021/2022 

  1. Chránit zdraví dětí a vyloučit možná rizika a nebezpečí (zdraví životní styl, ekologie, celkový pohyb dětí)
  2. Rozvíjet řeč dětí pomocí verbální a neverbální komunikace
  3. Vést děti k samostatnosti a jednoduchým praktickým činnostem.

švp 2