ŠVP

Školní vzdělávací program si můžete prohlédnout na nástěnkách v MŠ

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný 1.9.2018

 

PO CELÝ ROK

DO PŘÍRODY KROK

 

MOTTO: „Řekni mi a já zapomenu,

                  ukaž mi a já si zapamatuji,

                  nech mne to udělat a já pochopím.“

(čínské přísloví)

 

Cíle na školní rok 2020/2021 (krátkodobé záměry):

Tyto cíle přetrvávají z předešlého roku, který byl ovlivněn uzavřením MŠ od 16.3.2020 do 25.5.2020. Potom navštěvovalo MŠ mnohem méně dětí.

  • Učit děti vnímat vodu ve všech jejích podobách (šetřit vodou; mít poznatky o vodě; kde vodu najdeme; kdo žije ve vodě; nač je voda potřeba; pokusy s vodu)

 

  • Vytvářet zdravé životní návyky a postoje, jako základ zdravého životního stylu (vaření, pečení, manipulace s předměty – váleček, nůž…, podporovat psychickou pohodu – sebevědomí dětí, jejich sebehodnocení, rozvoj individuálních potřeb dětí…)

 

  • Motivovat a podporovat děti k všestrannému pohybu (chůze, běh, lezení plazení, přelézání, házení, chytání… – ve třídě, v tělocvičně v přírodě….)

 

  • Rozvíjet u dětí všechny druhy gramotnosti – (předčtenářské, předmatematické, ICT gramotnost i gramotnost sociální – komunikace s okolím, naslouchání druhým, dítě se zajímá o kamarády, společně si hrají, podílí se na tvorbě pravidel ve třídě, podporujeme děti ke zvídavosti =kladení otázek a hledání odpovědí…)

 

  • Vést děti k vytváření kladných sociálních vztahů za podpory rodiny (navazování spolupráce s rodinou, pomoc při různých akcích, čtení rodičů i prarodičů dětem, podporovat vzájemnou spolupráci s kamarády…)

 

ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a je rozdělen do 4 hlavních integrovaných bloků:

  • PODZIM MALUJE
  • ZIMA ČARUJE
  • JARO POKUSY DĚLÁ
  • LÉTO NÁS DO PŘÍRODY VOLÁ

Na tyto integrované bloky navazuje společné plánování na jednotlivých třídách, na kterém se společně podílí děti a jejich paní učitelky.