1. třída ŽABIČKY – nám. Republiky

Charakteristika třídy

Ve třídě pracují paní učitelky Helena Mitášová, Nikola Gráfová a p. asistentka Zuzana Roubalová

Třída žabiček se nachází v přízemí mateřské školy. Třída je věkově smíšená, věk dětí 3-6 let. Zaměření třídy na rozvoj pohybových, výtvarných a hudebních činností. Dbáme na individuální potřeby dětí a spolupráci s rodiči. Při vzdělávání využíváme formativních prvků a sebehodnocení. U dětí posilujeme sebepojetí, sebevědomí, vzájemnou spolupráci mezi dětmi a motivaci ke všem činnostem. Chceme vytvářet fyzické i psychické bezpečí, podporovat zdravý životní styl a rozvíjet komunikaci v celé třídě. Vedeme děti k samostatnosti.