Platby

ŠKOLNÉVe školním roce 23/24 činí úplata  400Kč  za příslušný kalendářní měsíc, je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce na účet v České spořitelně. Číslo účtu je 6183363329/0800. Do poznámky platby napište jméno a příjmení dítěte a MŠ kterou navštěvuje (Republika, Rudoleckého) 

STRAVNÉ– zřiďte si inkaso s doporučeným finančním limitem 1000Kč – č. úč.  6183363329/0800 

  • do poznámky platby napište jméno a příjmení dítěte a MŠ kterou navštěvuje (Republika, Rudoleckého)
  • Stravné bude z účtu strženo vždy 22 den předchozího měsíce

SDRUŽENÍ RODIČŮ – příspěvek je odhlasován rodiči na začátku školního roku a platí 1x ročně – č. účtu 2302041886/2010

(V loňském roce byl odhlasován příspěvek 1800Kč)

  • z této částky jsou hrazena hudební, divadelní a jiná představení v MŠ, představení v městském divadle, dárečky pro děti k Mikuláši, narozeninám, MDD … nebo např. hračky a didaktické pomůcky do tříd k Vánocům