Platby

ŠKOLNÉ – 350Kč/měsíčně – “Další dítě” 233Kč/měsíčně – č. účtu 6183363329/0800

  • do poznámky platby napište jméno a příjmení dítěte a MŠ kterou navštěvuje (Republika, Rudoleckého)

(předškoláci od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5let školné neplatí)

STRAVNÉ– zřiďte si inkaso s doporučeným finančním limitem 900Kč – č. úč.  6183363329/0800 

  • do poznámky platby napište jméno a příjmení dítěte a MŠ kterou navštěvuje (Republika, Rudoleckého)
  • Stravné bude z účtu strženo vždy 22 den předchozího měsíce

 

SDRUŽENÍ RODIČŮ – příspěvek 1500,- se platí 1x ročně – č. účtu 2302041886/2010

  • z této částky jsou hrazena hudební, divadelní a jiná představení v MŠ, představení v městském divadle, dárečky pro děti k Mikuláši, narozeninám, MDD … nebo např. hračky a didaktické pomůcky do tříd k Vánocům