2. třída MOTÝLCI – nám. Republiky

Charakteristika třídy

Ve třídě pracují paní učitelky Markéta Kubiczková, Lenka Novotná a p. asistentka Martina Koutná

MOTÝLCI – charakteristika třídy

Ve školním roce 2022/2023 bude třídu Motýlků navštěvovat 25 dětí.

Naše třída se nachází v patře školky, skládá se ze dvou hlavních herních místností. První místnost je větší, ta je rozdělena na část pracovní, zde vykonáváme výtvarné, pracovní i polytechnické činnosti a část herní, kde probíhají hudební, tělovýchovné chvilky a námětové hry. Ve třídě je velký hrací koberec, což dětem poskytuje větší pohodlí při hře na zemi. Druhá místnost je menší, ta slouží především dívkám k námětovým hrám na rodinu, kadeřnictví apod. Děvčata zde mají k dispozici kuchyňku, kočárky, domečky, česací panny, karavany atd.

Naší prioritou je především vytvářet ve třídě pohodovou a radostnou atmosféru, která vede ke spokojenosti všech dětí i rodičů. Dětem se věnujeme individuálně a nabízíme jim různé typy činností dle jejich zájmu, schopností a možností. Děti podporujeme k samostatnosti a snažíme se rozvíjet zdravé sebevědomí.