O projektu

Projekt “Zdravá školní jídelna” se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava.

Jak sestavujeme jídelníček podle kritérií “Zdravé školní jídelny”?

  •  viz nástěnka v hale MŠ

https://www.zdravaskolnijidelna.cz/