Sponzorský dar

Sponzorský dar:

Moc děkujeme rodičům:

 

MuDr. Klodnerové, mamince od Davídka ze třídy Žabiček

Za příspěvek v hodnotě 10.000,-

 

Rodičům od Jaromírka K. (třída Sluníček)

za sponzorský dar v hodnotě 10.000,-

 

Rodičům od Lukáška S. (třída Sluníček),

kteří přispěli částkou 2000,-

 

Rodičům od Bohdánka P. (třída Sluníček),

kteří přispěli částkou 2000,-

 

Za vybranou částku bude pořízena houpačka viz níže na obrázku na zahrádku MŠ Republika.