3. třída SLUNÍČKA – nám. Republiky

Charakteristika třídy

S dětmi pracují paní učitelky Mgr. Lenka Nováčková, Lenka Langer, BcA. Barbora Míčková a p. asistentka Petra Křížová

Tato třída se nachází v prvním patře vpravo od schodiště. V této třídě s dětmi pracují paní ředitelka a paní učitelky. Ve třídě máme 26 dětí ve věku od 3 – 6 let.

Společně s dětmi máme kamarádské vztahy, vytváříme tak klidné a pozitivní klima třídy. Bereme na vědomí individuality každého dítěte a rozvíjíme jejich dětské osobnosti. Vedeme děti k tomu, aby respektovaly své kamarády i okolí a současně si vážily sami sebe.

Třída je vybavena novým, moderním nábytkem, který je uzpůsobený dětem, tak aby vše bylo v dosahu dětí. Máme zde hrací koutky pro děvčata i chlapce, koutek pro čtenáře a zvídavé kamarády.

Pro vzdělávání i zábavu používáme moderní technologie, jako jsou tablety, notebook a interaktivní panel. Dále máme k dispozici nářadí a pomůcky na cvičení, klavír, který nás doprovází při zpěvu, hudební nástroje a spoustu výtvarného materiálu.

Klademe důraz na zdravý životní styl, proto trávíme spoustu času na čerstvém vzduchu – chodíme na procházky do přírody, zdoláváme přírodní překážky, pozorujeme změny v přírodě. Čas trávíme i na školní zahradě, kde je spousta herních prvků, přechodový chodník, proutěné domečky, pískoviště, vyvýšené záhonky…

S dětmi experimentujeme tím, že společně krájíme ovoce či zeleninu, děláme pomazánky nebo pečeme dobroty na kterých si společně pochutnáme. Děti do jídla nenutíme, ale motivujeme je k tomu, aby ochutnaly.

 

Našim cílem je, aby děti chodily do školky rády a s úsměvem