4. třída BERUŠKY – Rudoleckého

Charakteristika třídy

Ve třídě pracují paní učitelky Martina Jelínková, Bc. Martina Alexová a paní asistentka Eva Paculová.

V této třídě se p. učitelky věnují rozvoji fyzické zdatnosti u dětí. Využívají k tomu nedalekého Gránického lesoparku s protékající řekou Dyji. Tam chodí na vycházky i výlety, děti mají možnost blíže poznávat živou a neživou přírodu. V letošním roce by rády více začlenily práci s přírodním materiálem do pracovních a výtvarných činností.

Vzhledem k tomu, že se ve třídě nachází klavír, mohou se p. učitelky dle potřeby a nálady dětí věnovat hudebním i hudebně pohybovým činnostem.

Také rozvoj samostatnosti v běžných činnostech v průběhu celého dne je naší prioritou.