Pozor, pozor jsou tady kuřátka

Tento týden nás čeká badatelská výuka:
🟡Rozvíjí smyslové vnímání, podporuje prožitkové učení.
🟡Rozvíjí samostatnost, jedná se o aktivní proces učení, kdy si své poznatky a znalosti dítě vytváří samo
🟡Rozvíjí tvořivost a logické myšlení, děti se učí vytvářet hypotézy
🟡Rozvíjí komunikační dovednosti, děti se učí formulovat své nápady a myšlenky
🟡Rozvíjí schopnosti k řešení problémů, děti se učí nad problémem přemýšlet, hledají různá řešení
🟡Vnitřní motivace, využíváme přirozené zvídavosti dětí
🟡Podporují přirozený zájem o zkoumání, jak daná věc/jev funguje