Důležité informace

Řád školní jídelny MŠ nám. Republiky

1. Výdejní doba: přesnídávka 8,30 – 9,00 hodin

oběd 11,30 – 12,30 hodin

svačina 14,00 – 14,30 hodin

2. Obědy domů je možno vyzvednout od 11,00 – 11,30 hod.

3. Platba za stravné: strava se platí vždy zálohově na další měsíc-BANKA-první měsíc uhradíte hotově v kanceláři ŠJ a pak si zařídíte souhlas s inkasem, doklad o zřízení odevzdáte vedoucí. Stravné je z účtu strženo vždy 22 den předchozího měsíce, dbejte na dostatečnou finanční rezervu na Vašem účtu.

   Číslo účtu školky: 6183363329/0800 – je doporučeno nastavit si finanční limit 1000Kč, do poznámky napište jméno dítěte a MŠ Republika.

Přeplatek bude vrácen na konci školního roku, i v případě nenahlášení ukončení docházky do školky.

 4. Obědy se přihlašují a odhlašují vždy alespoň jeden den dopředu a to nejpozději do 9:00 hodin. V první den nemoci je možné vzít oběd domů.

5. Děti v umývárně provedou důkladnou očistu rukou a poté, přicházejí do jídelny pod dozorem paní učitelky.

6. Děti při vstupu do jídelny na svačinu, mají svačinky připraveny na pojízdném stolku, kde se děti samy obslouží.

7. Při čekání na jídlo zachovávají děti pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

8. Polévku přináší a nalévá paní kuchařka, po konzumaci dítě odnáší talíř na odkládací vozík a  dostává hlavní jídlo, které si odnáší ke stolku a po jeho konzumaci opět odnáší použité nádobí na odkládací vozík. Příbor se ukládá do určené nádoby.

9. Při přenosu jídla se děti chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.

10. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně v sedě. Moučníky, ovoce apod. si děti neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.

11. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování dětí při vstupu do jídelny, při stolování,odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, vysypané jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících dětí. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

12. Děti jdou do jídelny, až po nalití polévky a posadí se na své místo ke stolu.Třída Žabiček se vydává z kuchyně výdejním okýnkem, u kterého je pojízdný vozík s vodní lázní.

Berušky a Sluníčka se vydávají v jídelně v 1. patře – z výdejního stolu s vodní lázní (teplota jídla na talíři je nejméně 60°C, v gastronádobě nejméně o 5°C více).

13. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucí školní jídelny. Spolu poskytnou dítěti první pomoc a napíší zápis do knihy úrazů. Úraz se ohlásí ředitelce školy, do které dítě dochází. Ředitelka školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.

14. Jídelní lístek je pravidelně vyvěšován na nástěnce v přízemí vedle schodiště a na webových stránkách školy.

15. Pokud má někdo zvláštní požadavky na stravování, ze zdravotních důvodů (dieta, alergie), musí být sepsána dohoda mezi rodičem a vedením školy.                                                                                                                                                                               

       Upraveno dne:  28.8.2018

       Schválila dne: Mgr. Nováčková Lenka / 29.8.2018/

…….Vargová Petra……….

Platnost od: 1. 9. 2018                                  vedoucí školní jídelny  


  Řád školní jídelny MŠ Rudoleckého

1. Výdejní doba: přesnídávka 8,15 – 8,45hodin

oběd 11,30 – 12,00 hodin

svačina 14,00 – 14,30 hodin

2. Obědy domů je možno vyzvednout od 11,00 – 12,00 hod.

3. Způsob placení: strava se platí vždy zálohově na další měsíc-BANKA-první měsíc uhradíte hotově v kanceláři ŠJ a pak si zařídíte souhlas s inkasem, doklad o zřízení odevzdáte vedoucí. Stravné je z účtu strženo vždy 22 den předchozího měsíce, dbejte na dostatečnou finanční rezervu na Vašem účtu.

Číslo účtu školky: 6183363329/0800 – je doporučeno nastavit si finanční limit 1000,- Kč, do poznámky jméno dítěte MŠ Rudoleckého.

Přeplatek bude vrácen na konci školního roku, i v případě nenahlášení ukončení docházky do školky.

4. Obědy se přihlašují a odhlašují vždy alespoň jeden den dopředu a to nejpozději do 9:00 hodin. V první den nemoci je možné vzít oběd domů.

5. Děti v umývárně provedou důkladnou očistu rukou a poté, přicházejí do jídelny pod dozorem paní učitelky.

6.  Děti při vstupu do jídelny na svačinu mají svačinky připraveny na pojízdném stolku, kde  se děti samy obslouží.

7. Při čekání na jídlo zachovávají děti pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

8. Polévku přináší a nalévá paní kuchařka, po konzumaci dítě odnáší talíř na odkládací vozík a dostává hlavní jídlo, které si odnáší ke stolku a po jeho konzumaci opět odnáší použité nádobí na odkládací vozík. Příbor se ukládá do určené nádoby.

9. Při přenosu jídla se děti chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.

10. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně v sedě. Moučníky, ovoce apod. si děti neodnáší do šaten nebo jiných prostorů školy.

11. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování dětí při vstupu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, vysypané jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících dětí. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

12. Děti jdou do jídelny, až po nalití polévky a posadí se na své místo ke stolu.

Jídlo se vydává s výdejního stolu s vodní lázní (teplota jídla na talíři je nejméně 60°C,  v gastronádobě nejméně o 5°C více).

13. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucí školní jídelny. Spolu poskytnou dítěti první pomoc. Vše napíší do knihy úrazů a oznámí úraz ředitelce školy, do které dítě dochází. Ředitelka školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.

14. Jídelní lístek je pravidelně vyvěšován na nástěnce v přízemí vedle schodiště a na webových stránkách školy.

15. Pokud má někdo zvláštní požadavky na stravování, ze zdravotních důvodů ( dieta, alergie), musí být sepsána dohoda mezi rodičem a vedením školy.                                                                                                                                                                               

Přepracováno dne:       28.8.2018

 Schválila dne: Mgr. Nováčková Lenka /29.8.2018/

……Vargová Petra…….

Platnost od: 1.9.2018                                         vedoucí školní jídelny