Ukončené projekty

Moderní formy výuky

Naše škola realizovala projekt „Moderní formy výuky MŠ Znojmo“

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008731, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Cílem projektu bylo:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
 • Sdílení zkušeností pedagogů školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
 • Projektový den ve škole
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • Komunitně osvětová setkávání
 • Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
 • Tento projekt byl spolufinancován EU.

 

Potravinová pomoc

Naše MŠ se také zapojila do projektu ,,Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V“, který byl podpořený finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

 • Cílovou skupinou byly děti za sociálně slabých rodin ve věku od 3 do 15 let, jejichž způsobilost k podpoře byla dána nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi Tu ověřilo místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce v období květen- červen 2019.

Rozpočet projektu: 82 440,75Kč

 • Projekt byl realizován od 1.9.2019 do 31.7.2020
 • Ukončení realizace věcných aktivit proběhlo k 30.6.2020

 

Se sokolem do života

Tento projekt se zaměřoval na rozvoj pohybové gramotnosti, která je v předškolním vzdělávání stejně důležitým pilířem jako  rozvoj řeči, myšlení či poznání. Cílem projektu bylo učit děti vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provázely postavičky zvířátek.

https://www.sesokolemdozivota.cz/