Zrušena úplata za školné od září 2022

Další strany dokumentu uvidíte po té co najedete myší na levý horní či spodní roh a kliknete na šipku v směru dolů.Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání 2019-2020