Projekt ,,Celé Česko čte dětem”

Projekt ,, Celé Česko čte dětem” chce podpořit děti k oblibě knížek a propojení vazby rodičů a dětí. Moc děkujeme všem rodičům i prarodičům za pravidelné čtení dětem k odpočinku i u nás ve školce.