Pohádka od pana Mlátilíka se dětem líbila, děkujeme.