Poděkování

Tímto bychom chtěli poděkovat rodině Válků za pomoc s organizací občerstvení na drakiádě a všem rodičům, kteří donesli dobroty pro děti. Vážíme si vaší spolupráce a těšíme se na další společná setkání.♥♥