Pirátská výprava za pokladem – oslava MDD s rodiči (Republika)