Paní učitelky zahrály maňáskové divadlo s názvem “Konkurz na anděla”