Jak prožili Motýlci program “Vítej v galerii” v GaP