V úterý 24.1. přečte dětem dědeček od Moničky a Gábinky