Druhý květnový týden u Sluníček byl plný zajímavých aktivit

Děti navštívily Městskou policii, rychlou záchrannou službu, vyráběly dárečky pro maminky a zapojily se do projektu Zdravá školka.