Děti ze třídy Koťátek vystoupily na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ