Děti ze Sluníček ozdobily stromeček na Obrokově ulici