Přijďte na DEN ZEMĚ na Republice – poznávací odpoledne s rodiči