Bývalá p. uč. navštívila děti ze Sluníček, pohádka od Ilonky se jim moc líbila