Za banány jako sponzorský dar, děkujeme firmě ZEO ŽÁK