Děkujeme rodičům za sponzorský dar

 • MuDr. Klodnerové, mamince od Davídka ze třídy Žabiček
  Za příspěvek v hodnotě 10.000,-

 

 • Rodičům od Jaromírka K. (třída Sluníček)
  za sponzorský dar v hodnotě 10.000,-

 

 • Rodičům od Lukáška S. (třída Sluníček),                                                                Za tyto peníze bude dětem pořízena houpačka viz níže,                                                                                                                                        která bude umístěna na školní zahrádce na MŠ Republika
 • kteří přispěli částkou 2000,-

 

 • Rodičům od Bohdánka P. (třída Sluníček),
  kteří přispěli částkou 2000,-