Začátek školního roku

Milí rodiče,

již zítra vykročíme společně pravou nohou do nového školního roku. Z důvodu epidemiologické situace stále platí pro dospělý doprovod dítěte povinnost nosit v budově MŠ roušku či respirátor. Prosíme vás o omezení stráveného času  v budově a dodržování rozestupů.

Dále bychom vás chtěli informovat, že v našich šatnách a jídelně v přízemí probíhá rekonstrukce, která by měla být brzy dokončena. Tímto vás žádáme o pochopení a trpělivost.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Kolektiv MŠ