5.1. přečte u Sluníček pan Mlátilík – tatínek od Týnky