ŠKOLKA DĚTEM

ŠKOLKA DĚTEM

Naše škola realizuje projekt z názvem Školka dětem, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017356, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ lII.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

  • Projektový den v MŠ

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.