Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI

Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI

 

Naše MŠ se zapojila do projektu ,,Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“, který je podpořený finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Cílová skupina: Děti za sociálně slabých rodin ve věku 3-15 let, jejichž způsobilost k podpoře je dána nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi, který ověří místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce v období květen – září 2020.

 

Rozpočet projektu: 152724,60,-Kč

 

Datum zahájení realizace projektu 01.09.2020

Datum ukončení realizace věcných aktivit projektu 30.06.2021

Období realizace projektu: 01.09.2020 – 31.07.2021