Pohybové hry nás baví.

Při pohybových aktivitách rozvíjíme i další oblasti např. znalost barev, reakci na signál nebo schopnost spolupracovat.