Jak jsme prožili DEN ZEMĚ

Výlet za bádáním a zvířátky

Naučná stezka skřítka Kleofáše

Sázení ředkviček na zahrádce MŠ

Tvoření ve třídě

Sbírání odpadu v rámci projektu SVČ Znojmo