UZAVŘENÍ TŘÍDY KOŤÁTEK ( Covid- 19 ) z MŠ Rudoleckého

OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ZE TŘÍDY ,,KOŤÁTEK”
 
Z důvodu výskytu onemocnění covid-19 ve třídě Koťátek, dochází na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice k uzavření této třídy
od 22.2.2021 do odvolání.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně
zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr
z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí
5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou,
nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru
bude negativní,karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných
zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu
brání překážka
např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.)se
karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez
provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou
osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního
rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
Viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa
naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro
domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací
obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat
ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by
se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.),
je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní
službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař
elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém
místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je
bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní
osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty
kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by
byla činěna další opatření u nich.

Vážený pane řediteli, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření
infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení
osobám, které jste uvedl jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními
prostředky s virucidním účinkem.