Třídní schůzky

Dne 8.9.2020 v 15 hodin se budou konat třídní schůzky na každé třídě, kde budou probrány informace týkající se školního roku.

Těší se Vaše paní učitelky.