Školka otevřena pro děti zaměstnanců IZS

Informujeme Vás o faktu, že naše  MŠ byla vybrána pro péči o děti jejichž zákonní zástupci jsou řazeny mezi zaměstnance IZS dle nařízení vlády ze dne 26.2.2021.