Roušky ve školce od čtvrtka 10.9.2020

Vážení rodiče,

Od čtvrtka 10.9.2020 platí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov.

Ministerstvo ovšem vypsalo výjimky, kdy zakrytá ústa a nos nebudou vyžadovány, a mezi které spadají i MŠ, tedy: “Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a osoby o ně pečující.”

Z toho vyplývá, děti mít roušku od zítra nemusí, ale všichni rodiče a osoby vstupující do mateřské školy – SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM – ROUŠKOU. 

Dále prosíme, zdržujte se v prostorách MŠ pouze dobu nezbytně nutnou, poté MŠ opusťte.

Děkujeme všem za dodržování těchto opatření.