Nová nařízení vlády od 3.5.2021

Od 3.5.2021 jdou do MŠ pouze předškoláci!
Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Povinnosti testování zaměstnanců je jedenkrát v pracovním týdnu.