Distanční výuka je pro předškoláky povinná.

Milí rodiče, 

znovu Vás informujeme o povinnosti vzdělávat děti s povinnou předškolní docházkou a to i v této době, DISTANČNĚ. Proto Vás opakovaně žádáme o zaslání zpětné vazby p. učitelkám na email nebo facebookové skupiny a to alespoň jedenkrát za týden. Všem kdo nemáte přístup k internetu či tiskárně nabízíme možnost vyzvednutí pracovních listů a námětů na vzdělávací činnosti osobně v MŠ. V tomto případně se prosím předem domluvte s vaší p. učitelkou.

Děkujeme za spolupráci.