Vyzvedávání dětí v době opatření

Dítě přivádí a vyzvedává pouze

1 osoba.

V MŠ se nezdržujte a ihned odcházejte.